لطفا پیش از ایجاد حساب کاربری، شرایط زیر را به دقت مطالعه نمایید. تایید ایجاد حساب به منزله‌ی پذیرش کلیه ضوابط و شرایط سایت فرآموز تلقی می‌شود.

رعایت حریم خصوصی کاربران برای فرآموز بسیار حائز اهمیت است. در ادامه، خط مشی رازداری و رعایت حریم خصوصی فرآموز و نحوه‌ی ذخیره‌سازی و استفاده‌ی فرآموز از اطلاعاتی که در نتیجه‌ی دریافت خدمات در سامانه‌ی فرآموز ثبت می‌شود آمده است.

جمع‌آوری اطلاعات

الف- اطلاعاتی که کاربر مستقیما در فرآموز ثبت می‌کند:

بخشی از اطلاعاتی که فرآموز ذخیره می‌کند اطلاعاتی است که شما به صورت مستقیم در فرآیند ثبت نام، تکمیل پروفایل و بروزرسانی اطلاعاتِ زمان ثبت نام در سامانه ثبت می‌کنید. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت، آدرس، آدرس پست الکترونیکی و اطلاعاتی از این دست می‌باشد.

ب- اطلاعاتی که در نتیجه استفاده‌ی کاربر از پلتفورم فرآموز ذخیره می‌شود:

علاوه بر اطلاعاتی که کاربر به صورت مستقیم در سامانه ثبت می‌کند، برخی اطلاعات که در نتیجۀ استفاده از خدمات وبسایت و اپلیکیشن تولید می‌شود نیز در فرآموز ذخیره خواهد شد. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

نحوه استفاده از اطلاعات

اطلاعاتی که در فرآموز ذخیره می‌شود در موارد زیر ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و استفاده‌ی کاربران از سرویس فرآموز به منزله‌ی قبول و اعطای اختیار به فرآموز جهت استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات ذکرشده به شرح زیر است:


بدیهی است مسئولیت حفظ و نگهداری تمامی اطلاعات فوق برعهده فرآموز خواهد بود. هیچ شخصی، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر ذیصلاح، حق دسترسی به این اطلاعات را نخواهد داشت. تنها در صورت درخواست و یا صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، فرآموز اطلاعات کاربران را، اعم از اینکه به صورت مستقیم از سوی ایشان و یا به صورت خودکار جمع آوری و ضبط شده باشد، در اختیار مراجع مذکور قرار خواهد داد.
کمی منتظر بمانید...